INSP! handler om at skabe et mødested på tværs. Her er alle velkomne. Vi elskermangfoldigheden –  så jo flere forskellige mennesker – jo bedre.

Alle kommer

Der er i gennemsnit ca. 1.000 mennesker gennem huset på en uge. Det er børn, unge, voksne og ældre. Danske og udenlandske. Ledige, kunstnere, erhvervsfolk og embedsmænd. Frivillige og medlemmer i andre foreninger. Det er dette mix af mennesker, der gør INSP! til en unik oplevelse.

Alle bidrager

Alle, der træder ind ad døren, bidrager som aktivt medskabende. Det handler om at være noget for hinanden, at give det, man kan – stort eller småt. Det er med til at skabe en særlig ånd på INSP! – vi gør det sammen.

Faste frivillige ansigter

Nogle kommer mere end andre. Det er de faste ansigter eller frivillige. Det er dem, der sikrer rytmer og rutiner i det kreative kaos – og som alle hurtigt lærer at kende. Du er mere end velkommen til også at blive et fast ansigt og få en mere eller mindre fast opgave. Skriv til insp@insp.dk, hvis du gerne vil give mere end vi forventer af alle.

Gæster

Hver uge kommer nye til. Ofte til møder, seminarer, private arrangementer mv. Alle i huset gør deres bedste for, at gæster får en god oplevelse. Vi hjælpes ad.

Samarbejdspartnere

Det er en del af foreningens formål at samarbejde på tværs af Roskildes uddannelsesinstitutioner, foreninger, kultur- og erhvervsliv og kommune. Vi har derfor en lang række samarbejdspartnere lokalt – og i stigende grad også regionalt, nationalt og internationalt.

Medarbejdere

Vi er nu 11 medarbejdere. Når der er arrangementer, bruger INSP! Mad desuden et fast hold af 10 unge fritidsjobbere, der kender køkkenet og huset. Det er et formål i sig selv, at INSP!-initiativet er jobskabende. 

Bestyrelse

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen og med tre på valg hvert år. Bestyrelsen mødes én gang om måneden. Med er: 

Nanna Vöge (formand)

Martha Labansen (næstformand)

Sanne Knudsen 

Daniel Nayberg

Jesper Ellegaard

Jørgen Schou Larsen

Signe Moltsen (suppleant)

Andreas Brandrup Elkjær (suppleant)

INSP! er borgernes idé. Den er opstået som en vision om, at dét borgerne skaber selv sammen, er værdifuldt og giver lokalsamfundet noget at leve af i fremtiden. 

Entreprenant, kreativt og socialt

Her er plads til både foretagsomhed, leg og eksperimenter, nærvær og samvær i den samme ramme. Du kan komme med et projekt, en forretningsidé, passion, hobby, din forlystelsessyge eller bare for at få en kop kaffe og en snak.

Liv i byen

Vi prøver at gøre det lettere, mindre farligt og mere lige til at sætte nyt i gang, skabe mere liv i byen og mere aktivitet i hverdagen. Vi prøver at skabe et ressourcefyldt fællesskab, der inspirerer, spotter ideer, talenter, hepper på initiativ og ikke peger fingre af fejl. Vi tilskynder, at der er kort fra tanke til handling for, at vi hurtigt kan lære i praksis. Her er det ok at turde og ikke tøve, at være ambitiøs og fremme i skoene.

Liv i livet

Der er mere liv i livet. Her er et hyggeligt og konstruktivt alternativ til at sidde derhjemme. Alt for mange er ikke med i byens liv og fællesskaber. Ressourcer går tabt. Her kan du møde dem og det, du ellers ikke møder. Her er der plads forskellighed og nysgerrighed. Det, vi gerne vil være være gode til, er hele tiden at kalde på dem, der mangler for at fuldende mangfoldigheden.

Liv skaber værdi

Mulighederne i at tænke ambition og inklusion sammen er, at det både kan sparke gang i vækst og skabe velfærdsgevinster og –besparelser. At vi sammen kan skabe det liv for flere, som er afsæt for nye ideer, nye virksomheder, nye jobs og nye velfærdsløsninger. Det ser vi virke i praksis.

Liv gennem gratis adgang

Her er ingen entré. Det er med til at skabe det levede liv i huset og bidrager til mangfoldigheden. Alt det interessante, sjove og inspirerende kommer med de mennesker, som træder ind ad døren. 

Liv gennem samarbejder

Her er en platform for møder på tværs. Det kræver partnere i alle felter – uddannelse, erhverv, forenings- og kulturliv og kommune. Dem har vi heldigvis rigtig mange af. Partnerne bringer både nye mennesker, indhold, aktiviteter og oplevelser. Nogle partnere bringer økonomi og udfordringer, de kan bruge inspede bud på, hvor vi sammen skaber løsninger. INSP! handler ikke kun om at skabe værdi i sig selv, men i høj grad også for aktører omkring os. 

Liv gennem koblinger

INSP! er en kompleks størrelse. Lidt svær at sætte i bås, forklare og forstå. Det er en underlig sammenblanding af erhverv, kultur og kommune eller kobling af marked, civilsamfund og offentlig sektor. Men vi oplever, at det kan noget i sig selv og skaber værdi på tværs, at INSP! både deler og ikke deler logikker med dem, vi møder og arbejder sammen med. Vi kan både forstå og udfordre. Det åbner mulighed for, at problemer i et felt kan kobles med løsninger fra et andet.

Liv gennem kunder

 Det unikke liv her er nærmest blevet en attraktion i sig selv. Det bidrager med en historie til de ting og oplevelser, som produceres her. Om det så er mad, mødeservice, teambuilding, pallemøbler eller andet. Nogle kommer derfor i huset som kunder, der gerne vil have adgang til vores ressourcer, kompetencer og know-how. Hver en krone, der kommer ind den vej, er med til at sikre, at vi kan lave mere liv for flere.

Kunderne er en vigtig del af INSP! som et eget lille økosystem. På den måde bliver kunder også aktive medskabere gennem støtten til fortsat drift og udvikling.

INSP! finder du i hjertet af Roskilde, lige ved stationen. Det er nemt at komme til og fra med offentlig transport.
Adressen er Køgevej 4-6, 4000 Roskilde.

Adgang

Vi bor i kantinebygningen på det gamle skoleslagteri. Du skal op ad rampen, om bagved og til hgøjre langs banen. Indgang ved den sorte tilbygning.

Lokalerne i det gamle hus er ikke handicapvenlige. Vi beklager meget. Det drømmer vi om, at de bliver. Der er fin adgang til Folkerummet i stueplan, men vi mangler et toilet med god tilgængelighed. Vi har henvist til handicaptoilet ved Føtex som bedste og nærmeste nødløsning.

Fri parkering

Der er fri parkering på området. Du kan holde både foran og bagved, men vær venlig ikke at parkere i selve gården. Vi har lavet cykelparkering i gårdens højre side.

Faciliteter ca. 800 m2

Vi har ca. 800 m2 fordelt på mange rum, mødelokaler, værksteder og på flere etager. De fysiske rammer er gamle og lidt slidte, men også mægtig charmerende. Vi kan lide, at det ikke er perfekt. Du vil føle dig godt tilpas – især hvis du har varmt tøj på om vinteren.

Folkerummet max 110 personer

Folkerummet er husets bankende hjerte fuld af liv. Her må max. være 110 personer. Vi kan have op til 90 siddende i rummet. Fra Folkerummet er adgang til to toiletter.

Fællesrummet max 40 personer

Fællesrummet er husets mere uforstyrrede møderum på 1. sal med plads til 40 siddende. Fra Fællesrummet er adgang til to toiletter 

Udsigten max 12 personer

Udsigten er det lille møderum med plads til op til 12 siddende, hvor man uforstyrret kan nyde en herlig udsigt over baneterrænet og den gamle remise. Fra Udsigten er adgang til to toiletter.

Hangaren max 15 personer

Hangaren er vores bevægelsesrum til yoga, dans mv. Her er plads til ca. 15, der spræller med arme og ben. Når der er pres på alle lokaler, så bruges Hangaren også som møderum.

Gården

Det meste af året bruger vi aktivt gården som uderum. Her er plads til mange og vi kan uden at forstyrre nogen spille høj musik eller larme i værkstedet.

Indsigten
Køkkenet

Vores køkken er et professionelt produktionskøkken, der hele tiden skal leve op til de krav, som stilles til et sådant. Vi underviser til dagligt i hygiejne og stiller derfor ekstra store krav til, at køkkenet lever op til det, vi prædiker. Det er vigtigt, at alle ved det og respekterer, at der i dagtimerne kun er adgang for mennesker med tilknytning til produktionen. Kommer du på andre tidspunkter, så efterlad køkkenet pinligt rent og ryddeligt, når du går. Kontakt mad@insp.dk hvis du er i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert i et godkendt køkken med Elite Smiley. 

Der er næsten altid nogen, der i gang med et eller andet på INSP! Du er velkommen til at stikke hovedet forbi og se om der er noget, du kan være med i eller nogen at snakke med over en kop kaffe. Også uden for vores faste åbningstider.

Faste åbningstider

 Mandag: 10-18

Tirsdag: 10-20

Onsdag: 10-20

Torsdag 10-20

Fredag: 9-16 (morgenmad kl 9:00) 

Weekend: Lukket, når vi ikke har åbent :)

Ferier

Vi holder lukket hele juli og mellem jul og nytår.
Vores køkken holder som udgangspunkt lukket i alle skoleferier, medmindre der kommer noget helt særligt på programmet. 

Aktiviteter

Nogle aktiviteter på INSP! har en fast plads i kalenderen, men rundt om det faste sker en masse andet, hvor tidspunkterne rykker rundt efter behov og muligheder.

En væsentlig del af INSP! handler om dét, mennesker selv sætter i gang eller at gribe muligheder, som byder sig. Spontaniteten og variationen er stor. Følg med i kalenderen eller på Facebook for at se, hvad opstår af store og små aktiviteter og oplevelser. Kig forbi med dine egne ideer til aktiviteter eller ting, der skal prøves af. Skriv også gerne til insp@insp.dk. 

I åbningstid er der altid mindst én, der er klar til at tage imod – værten. Så kom bare indenfor – også selvom du er ny og måske lidt usikker på, hvad du går ind til. Her snakker vi sammen, hilser på hinanden og er gode til at tage imod nye ansigter.

Kaffe på kanden

Der er altid kaffe og thé på kanden. Smid en mønt i kaffekassen, så der også kan blive til den næste. Der er høflig selvbetjening hele vejen ud til opvaskemaskinen.

Minimum struktur

Der findes ikke nogen manual til INSP! Væggene er ikke fulde af laminerede påbud. Borde og stole skal ikke stå på en bestemt måde. Der er ikke et fuldstændigt program eller klare processer for alt muligt. Strategiplaner bruger vi ikke tid på. Alt det, som verden læner sig op ad, prøver vi så vidt muligt at undgå her.

Pointen er, at det ikke behøver være perfekt, der må gerne være flere spørgsmål end svar, ç 

Minimum luksus

Her er ikke pænt og poleret, der kommer ikke én fra kommunen og gør rent. Kopperne er ikke ens. Stolen kan være umagelig og sofaen gammel og slidt. Det trækker ind og er koldt om vinteren. Rummene ligger uhensigtsmæssigt i forhold til hinanden. Den interessante iagttagelse er, at det er ligemeget eller ligefrem befordrende for den måde, vi er sammen på og det, der kan opstå. Vi får hinanden og indholdet i fokus – og ofte noget helt lavpraktisk at tage os til sammen, når der skal stables løsninger på benene.

Maksimum bidrag

Huset drives overvejende på frivillig basis, men her er ingen vagtplaner. Vi bygger på princippet, at alle bidrager og tager ansvar for helheden.
Hvis vi er mange nok og hjælpsomhed er et fælles udgangspunkt, så behøver vi slet ikke bruge tid på en hel masse planlægning. Den traditionelle måde at tænke frivillighed på udfordres her. Du kan godt få en defineret opgave og et bestemt tidspunkt at komme på, men kun hvis det giver bedst mening for dig.

Nøgler og platforme

Husets faste ansigter, frivillige og medarbejdere har nøgle. Har du brug for adgang til værksteder, udstyr og andet, så spørg. De har også adgang til systemer og kommunikationsplatforme som kalender, hjemmeside og Facebook. Sig til, hvis du har brug for at få booket tid i kalenderen eller lavet PR for en aktivitet eller en idé - eller skynd dig at blive et fast ansigt på INSP!

Kreative benspænd

Den legende, eksperimenterende og lærende tilgang til tingene gør selv de største udfordringer i det daglige til noget, vi kan håndtere. Det er bare bump på vejen og kreative benspænd. Når strømmen går, kan vi stadig holde fest for 220 mennesker og laver bare mad over bål.

Hvorfor ikke? Vi laver INSP!, fordi det er sjovt, fordi det giver mening og gør en forskel.

Det er en stor drivkraft og en væsentlig del af legen at se, hvor langt borgerne egentlig kan drive ideen om INSP!

Meningsfyldt

Vi ser et samfund, der har brug for noget, der kan samle og integrere, i stedet for at specialisere og skabe afstand. Det gælder både mellem mennesker og samfundets aktører. Det åbner for nye løsninger, nye samarbejder og en omfordeling af ressourcer i bred forstand.

Gør en forskel

Hverdagen på INSP! byder med en masse eksempler på, at vi sammen gør en forskel. Vi ser børn og unge, der får prøvet det af, man ikke kan derhjemme, i skolen eller som finder et talent, de ikke selv havde opdaget. Ældre, der finder nye måder at blive gammel på. Vi ser nydanske kvinder i køkkenet, der kommer som utrygge, men flyver fra INSP! fulde af selvtillid, nye kompetencer og relationer. Ledige, der her kommer som mennesker og ikke bare ledige og får inspiration til at gå nye veje fx som iværksættere. Vi ser overskudsfamilier og -mennesker, der giver til fællesskabet i stedet for tid til fjernsynet.

Gode liv

Jo mere vi arbejder med ideen om INSP!, jo sjovere bliver det og jo mere mening giver den. Der er mere liv i livet. Individuelt og kollektivt. Vi kan godt måle på, hvor mange nye ideer, virksomheder, jobs, besparelser mv., der kommer ud af INSP!, men i hverdagen så er den største glæde at se, hvordan det faktisk er muligt inspirere hinanden til at skabe gode liv for sig selv og andre.

Livskvalitet er et mål i sig selv og en grundlæggende forudsætning for alt andet.

Det uprøvede

Vi arbejder i det forudsætningsvise, i basis eller i stueetagen, hvor mange af samfundets institutioner er indrettet på førstesal og forudsætter, at man har fundet sin vej som menneske eller udstikker en bestemt vej. Men hvordan kan man vide, at man fx er iværksætter, vild med musik, god til mad og mennesker, hvis tanken ikke er tænkt og hvis det er uprøvet?

Station i livet

Der er brug for det første møde, den tilfældige inspiration og et sted at spire. Et sted, hvor du kan komme som den du er med mulighed for at blive den, du gerne vil være. En station i livet.

KONTAKT >
Køgevej 4-6, 4000 Roskilde

Telefontid: Tir-Fre 10.00 - 14.00

ÅBNINGSTIDER >
Mandag: 10.00-18.00
Tirs-Tors: 10.00-20.00
Fredag: 9.00-16.00

Weekend: Lukket med mindre nogen har gang i noget

Skoleferier: Lukket

INSP! & Kultur: insp@insp.dk // 
31 24 39 68

Mad & lokalebooking: 
booking@insp.dk // 51 15 46 77

INSP! Sound: sound@insp.dk //
71 79 79 00

CVR: 33738110
REG & KONTO: 9173-11090095
MOBILEPAY: 30574677

Handelspolitik

Privatlivspolitik

Bliv medlem af INSP!

Med et medlemskab støtter du INSP! som borgernes initiativ og foreningens arbejde med at drive og udvikle INSP! 
Som medlem får du rabat i Folkekøkkenet og fordele i forhold til at booke lokaler i huset, og to gange årligt laver vi medlemsarrangementer.
For booking af lokaler til møder uden forplejning er medlemskab en betingelse.

Kontingent:
Kontingentet for 2018 er 250 kr. for personlige medlemmer, 400 kr. for husstande og 500 kr. for virksomheder og foreninger.

Indmeldelse: Tilmelding foregår ved at trykke her!

Vær opmærksom på at forenings- eller virksomhedsmedlemskab ikke giver rabat i folkekøkkenet eller lign. for alle foreningen/virksomhedens medlemmer/ansatte.