Hvad går INSP ud på?

Nye sociale rum, og måder at organisere på, kan aktivere flere ressourcer og potentialer og udvikle mere bæredygtige byer og lokalsamfund. Det er den forandring, vi her på INSP ønsker at skabe.

Inspiratoriet er det ikke-definerede rum, hvor alt det, der ellers ikke sker, kan ske og udvikle sig i mødet mellem mennesker, som måske ikke ville mødes og interagere i andre sammenhænge. Her skaber mennesker muligheder for sig selv og andre, som giver et grundlag for udvikling af nye aktiviteter og fællesskaber.

Stedet, rummet og aktiviteterne forandres af - og forandrer - de mennesker, som kommer og er med. Det er et rum i bevægelse og hele tiden på vej til at dække det næste initiativ som nogen i lokalsamfundet tager, og som vi ikke altid kan kende på forhånd. Rummet supplerer og bygger bro til øvrige tilbud i lokalsamfundet, og drives i et netværk af både brugere, frivillige, medarbejdere, partnerorganisationer. INSP finansieres ved, at andre virksomheder og organisationer betaler for adgang til dets rum og dets gradvist mere ressourcefyldte fællesskab.

Vision

INSP i Roskilde er en prototype, der omsætter idéer til praksis, og viser, hvad der sker, når mennesker får rum, tid og mulighed for at skabe selv sammen. Visionen er at udbygge til et inspiratorium på 2.500 m2 og gøre INSP til en aktiv del af en større byomdannelse i hjertet af Roskilde.

Visionen er også at udvikle fra lokal pionerpraksis til modeller og metoder, som andre kan bruge til at udvikle deres egne lokalsamfund, organisationer og virksomheder - og vi oplever stigende efterspørgsel efter netop dét. 

Historie

Det var fem borgere, der i 2010 kom på ideen om et inspiratorium. En forening blev stiftet, og flyttede i 2011 ind i tomme rum på det gamle skoleslagteri. Foreningen Roskilde Festival og Roskilde Kommune støttede opstarten i 2011-2014. Unge greb ideen først, indtog huset, og fyldte det med sociale, kreative og entreprenørielle aktiviteter, de skabte selv sammen. Det trak flere til. I alle aldre, af alle slags og også langvejs fra.

INSP Mad startede i 2012 som den første af flere indtægtsgivende aktiviteter, og herfra udviklede INSP sig videre som socialøkonomisk virksomhed.

INSP skal opleves!

Et sjældent rum, der i ét øjeblik kan være fyldt med forskere, folkeskoleelever, førtidspensionister, forretnings- og forvaltningsfolk, og det næste med psykisk sårbare unge, politikere, præster og pædagogstuderende. Alle har hver deres formål med at komme. Måske er de i gang med hver deres aktivitet, men de er fælles om at bruge huset som mødested og mulighedsrum eller bare et rart sted at være, der giver let adgang til andre menneskers ressourcer.

Vil du vide mere:

-Møder og Konferencer

-Rundvisninger og oplæg

-Ledige med Drive

PDF'er til download                                              

Aktiviteter

Vi driver inspiratoriet som et utraditionelt og hyperaktivt kulturhus for borgerne i Roskilde båret af et stort frivilligt engagement og selvorganiserede aktiviteter, som alle kan deltage gratis i. De unge løber foran, og udvikler hele tiden nye aktiviteter, som involverer både stærke og sårbare unge. 

Vi bruger livet i huset til at udvikle nye velfærdsløsninger. Vi leverer fx. brobryggende indsatser, netværk, vejlednings- og opkvalificeringsforløb på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet til Roskilde og omkringliggende kommuner.

Vi sælger nye oplevelses- og vidensbaserede produkter, der servicerer husets gæster og andre med musik, lys & lyd, rundvisninger, oplæg, workshops, forplejning, samt rådgivning i rollen som videns- og udviklingspartner for andre kommuner m.fl. Vi bruger summen af liv og aktivitet som et living lab for egne innovations-, udviklings- og forskningsprojekter, der sikrer os en strøm af nye ideer, løsninger, produkter og ny viden. 

Frivillighed

INSP kan være alt fra en klog kaffesnak til en fed koncert. Fra en gammel hylde, der skal sættes op til afprøvning af en ny forretningsidé. Alle, der træder ind ad døren, bidrager som aktivt medskabende. Det handler om at være noget for hinanden, at give det, man kan – stort eller småt. Det er med til at skabe en særlig ånd på INSP! – vi gør det sammen.

Nogle kommer her mere end andre. Det er de faste ansigter eller frivillige. Det er dem, der sikrer rytmer og rutiner i det kreative kaos – og som alle hurtigt lærer at kende.

Du er mere end velkommen til også at blive et fast ansigt og få en mere eller mindre fast opgave. Skriv til insp@insp.dk, hvis du gerne vil give mere, end vi forventer af alle.

Tak til

KONTAKT >
Køgevej 4-6, 4000 Roskilde

Telefontid: Tir-Fre 10.00 - 14.00

ÅBNINGSTIDER >
Mandag: 10.00-18.00
Tirs-Tors: 10.00-20.00
Fredag: 9.00-16.00

Weekend: Lukket med mindre nogen har gang i noget

Skoleferier: Lukket

INSP! & Kultur: insp@insp.dk // 
31 24 39 68

Mad & lokalebooking: 
booking@insp.dk // 51 15 46 77

INSP! Sound: sound@insp.dk //
71 79 79 00

CVR: 33738110
REG & KONTO: 9173-11090095
MOBILEPAY: 30574677

Handelspolitik

Privatlivspolitik

Bliv medlem af INSP!

Med et medlemskab støtter du INSP! som borgernes initiativ og foreningens arbejde med at drive og udvikle INSP! 
Som medlem får du rabat i Folkekøkkenet og fordele i forhold til at booke lokaler i huset, og to gange årligt laver vi medlemsarrangementer.
For booking af lokaler til møder uden forplejning er medlemskab en betingelse.

Kontingent:
Kontingentet for 2018 er 250 kr. for personlige medlemmer, 400 kr. for husstande og 500 kr. for virksomheder og foreninger.

Indmeldelse: Tilmelding foregår ved at trykke her!

Vær opmærksom på at forenings- eller virksomhedsmedlemskab ikke giver rabat i folkekøkkenet eller lign. for alle foreningen/virksomhedens medlemmer/ansatte.